Celé své dětství a mládí jsem prožil v Dolní Poustevně. Po studiích jsem se přestěhoval do Rumburku, kde jsem bydlel 7 let. V danou dobu jsem pracoval jako učitel a vychovatel ve Výchovném ústavu pro děti a mládež v Jiříkově, a následně ve Varnsdorfu jako učitel. Z pracovních důvodů jsem se poté přestěhoval do Varnsdorfu, ve kterém jsem bydlel přibližně 9 let, a kde jsem jedno volební období působil jako zastupitel města. Od roku 2009 pracuji v pozici ředitele Dětského domova v Lipové u Šluknova. V roce 2016 jsem koupil dům v Rumburku, ve kterém v současné době bydlím. Ve volných chvílích se rád věnuji rybaření a hudbě.

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS:

1999 – 2000 – základní vojenská služba
2000 – 2001 – Výchovný ústav pro děti a mládež v Jiříkově (vychovatel, učitel)
2001 – 2008 – učitel na Speciální základní škole ve Varnsdorfu
2000 – 2008 – externí spolupráce s Dětským domovem v Lipové u Šluknova – /vychovatel/
2007 – 2008 – přednášky pedag. volného času na SŠ /Kurz asistentů speciálního pedag./
2008 – 2008 – externí spolupráce s DD – funkce etopeda /řešení poruch chování/
2008 – současnost – externí spolupráce s PF UJEP v Ústí n/L
2009 – současnost – ředitel Dětského domova v Lipové u Šluknova
2016 – současnost – předseda dozorčí rady Krajská zdravotní, a.s.
2017 – současnost – člen kontrolní komise Červený kostel Varnsdorf, z.s.
2018 – současnost – externí spolupráce s VP Institutem

VZDĚLÁNÍ:

1997 – učební obor Kuchař – číšník (SOU Polygrafické Rumburk)
1999 – Podnikání v oboru obchodu a služeb – maturita /ekon. zaměření/ (SOŠ Šluknov)
2003 – Doplňující pedag. studium pro vychovatele – CCV (PF UJEP Ústí n/L)
2004 – Rozšiřující studium speciální pedagogiky – CCV (PF UJEP Ústí n/L)
2007 – Vychovatelství pro speciální zařízení – (PF UJEP Ústí n/L) – /Mgr./
2008 – Školský management – (PF UJEP Ústí n/L)
2010 – Speciální pedagogika – (PhDr.)
2011 – Bakalářské studium Školský management (PF UJEP Ústí n/L) – /Bc./
2016 – Specializace ve speciální pedagogice – (Univerzita Karlova v Praze)
2018 – Management (VP Institut Praha) – /MSc./